Hallinto ja päätöksenteko

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Kokouksia vuodessa on kolmesta neljään. Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Valtuusto esimerkiksi hyväksyy seurakunnan tilinpäätöksen, talousarvion ja toimintasuunnitelman. Kappalaisen vaali kuuluu kirkkovaltuuston tehtäviin. 

Kirkkoneuvosto on valtuuston asettama ja sen tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Toki sillä on muitakin tehtäviä. Neuvosto myös valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat.

Kirkkovaltuusto voi myös asettaa kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johto- ja toimikuntia.

KIRKKOVALTUUSTO 2019-2022

Pj Jokela Raimo
Varapj Rautio Minna
Grekula Maarit
Heikkinen Matti
Hintsala Osmo
Kamps Marika
Kontinaho Marjo
Laitila Heidi
Lehtonen Marjut
Mäyrä Salme
Neuvonen Leena
Niemi Ritva
Pahkala Maria-Liisa
Pajala Kai
Rahkola Pekka
Räisänen Raimo
Röyttä Henna
Veteläinen Markku
Ylikauppila Auli

KIRKKONEUVOSTO 2019-2020

Pj Hirvilammi Matti
Varapj Pajala Kai, varajäsen Räisänen Raimo
Grekula Maarit, varajäsen Nurkkala Eino
Heikkinen Matti, varajäsen Kukkonen Tiina
Laitila Heidi, varajäsen Pahkala Maria-Liisa
Lehtonen Marjut, varajäsen Niemi Ritva
Takalo Sauli, varajäsen Kamps Marika
Veteläinen Markku, varajäsen Hintsala Osmo
Ylikauppila Auli, varajäsen Manninen Reino

SUHTEELLISTEN VAALIEN LAUTAKUNTA 2019-2022

Kontinaho Marjo
Pajala Kai
Veteläinen Markku

Varajäsenet:
Heikkinen Matti
Lehtonen Marjut
Röyttä Henna

JUMALANPALVELUSELÄMÄN JA KIRKKOMUSIIKIN JOHTOKUNTA 2019-2022

Pj Järvelä Markku
Hintsala Osmo
Rajaniemi Sari
Syväluoma Lahja
Takalo Sauli

Varajäsenet:
Rautio Minna
Nurkkala Eino

KRISTILLISEN KASVATUKSEN JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 2019-2022

Pj Heikkinen Matti
Hietamäki Juho
Kontinaho Marjo
Röyttä Henna
Suvanto Tanja

Varajäsenet:
Mäyrä Salme
Manninen Reino

DIAKONIAN JA YHTEISKUNNALLISEN TYÖN JOHTOKUNTA 2019-2022

Pj Pahkala Maria-Liisa
Kamps Marika
Lauriala Anna
Myllykangas Mauri
Pajala Teuvo

Varajäsenet:
Neuvonen Leena
Ylikulju Arto

LÄHETYKSEN JA KANSAINVÄLISEN TYÖN JOHTOKUNTA 2019-2022

Pj Kärki Juhani
Niemi Ritva
Peltoniemi Paula
Punkeri Timo
Rantaeskola Päivi

Varajäsenet:
Pyy Helena
Oja Tommi

KALAJOEN ROV.KUNNAN YHTEISTYÖN JTK:N JÄSEN JA VARAJÄSEN 2019-2022

Hirvilammi Matti
Varajäsen:
Jokela Raimo

RAKENNUSTOIMIKUNTA 2019-2022

Pj Nurkkala Eino
Heikkinen Matti
Mäyrä Salme
Rautio Minna
Ylikulju Arto

Varajäsenet:
Lehikoinen Aini
Kärki Juhani