Hallinto ja päätöksenteko

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Kokouksia vuodessa on kolmesta neljään. Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Valtuusto esimerkiksi hyväksyy seurakunnan tilinpäätöksen, talousarvion ja toimintasuunnitelman. Kappalaisen vaali kuuluu kirkkovaltuuston tehtäviin. 

Kirkkoneuvosto on valtuuston asettama ja sen tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Toki sillä on muitakin tehtäviä. Neuvosto myös valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat.

Kirkkovaltuusto voi myös asettaa kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johto- ja toimikuntia.

KIRKKOVALTUUSTO 2019-2022

Pj Jokela Raimo ( vapautettu luottomustehtävistä 19.10.-15.12.2020)
Varapj Rahkola Pekka (pj 19.10.-15.12.2020)
Grekula Maarit
Heikkinen Matti
Hintsala Osmo
Kamps Marika
Kontinaho Marjo
Laitila Heidi                                                                                                                                                                                                             
Lauriala Anna
Lehtonen Marjut
Mäyrä Salme
Neuvonen Leena
Niemi Ritva
Pahkala Maria-Liisa
Pajala Kai
Räisänen Raimo
Rantaeskola Päivi
Veteläinen Markku
Ylikauppila Auli

KIRKKONEUVOSTO 2019-2020

Pj Hirvilammi Matti
Varapj Pajala Kai, varajäsen Räisänen Raimo
Grekula Maarit, varajäsen Nurkkala Eino
Heikkinen Matti, varajäsen Kukkonen Tiina
Laitila Heidi, varajäsen Pahkala Maria-Liisa
Lehtonen Marjut, varajäsen Niemi Ritva
Takalo Sauli, varajäsen Kamps Marika
Veteläinen Markku, varajäsen Hintsala Osmo
Ylikauppila Auli, varajäsen Manninen Reino

SUHTEELLISTEN VAALIEN LAUTAKUNTA 2019-2022

Kontinaho Marjo
Pajala Kai
Veteläinen Markku

Varajäsenet:
Heikkinen Matti
Lehtonen Marjut

JUMALANPALVELUSELÄMÄN JA KIRKKOMUSIIKIN JOHTOKUNTA 2019-2022

Pj Järvelä Markku
Hintsala Osmo
Rajaniemi Sari
Syväluoma Lahja
Takalo Sauli

Varajäsenet:

Lauriala Anna
Nurkkala Eino

KRISTILLISEN KASVATUKSEN JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 2019-2022

Pj Heikkinen Matti
Hietamäki Juho
Kontinaho Marjo
Rantaeskola Päivi
Suvanto Tanja

Varajäsenet:
Mäyrä Salme
Manninen Reino

DIAKONIAN JA YHTEISKUNNALLISEN TYÖN JOHTOKUNTA 2019-2022

Pj Pahkala Maria-Liisa
Kamps Marika
Lauriala Anna
Myllykangas Mauri
Pajala Teuvo

Varajäsenet:
Neuvonen Leena
Ylikulju Arto

LÄHETYKSEN JA KANSAINVÄLISEN TYÖN JOHTOKUNTA 2019-2022

Pj Kärki Juhani
Niemi Ritva
Peltoniemi Paula
Punkeri Timo
Rantaeskola Päivi

Varajäsenet:
Pyy Helena
Oja Tommi

KALAJOEN ROV.KUNNAN YHTEISTYÖN JTK:N JÄSEN JA VARAJÄSEN 2019-2022

Hirvilammi Matti
Varajäsen:
Jokela Raimo

RAKENNUSTOIMIKUNTA 2019-2022

Pj Nurkkala Eino
Heikkinen Matti                                                                                                                                                                                                        
Mäyrä Salme                                                                                                                                                                                                         
Ylikauppila Auli                                                                                                                                                                                                         
Ylikulju Arto

Varajäsenet:
Kärki Juhani                                                                                                                                                                                                           
Vähäjylkkä Helena