Avioliiton esteiden tutkinta

 

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Avioliiton esteiden tutkinnan hoitaa 1.3.2021 alkaen Oulun aluekeskusrekisteri.

Tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä. Se on voimassa neljä kuukautta.