Koronavirustilanteen aiheuttamien rajoitusten vaiheittainen purkaminen aloitetaan Oulaisten seurakunnassa 1.6.2020 alkaen valtioneuvoston ja ev.-lut. kirkon piispojen antamien linjausten ja ohjeitten puitteissa.

Oulaisten seurakunnan toiminnasta 1.8.2020 alkaen

Oulaisten seurakunnan toiminnasta 1.6.2020 alkaen

Ohje kirkkoon tulijalle 1.6.2020 alkaen'

Ohje seurakuntakotiin tulijalle 1.6.2020 alkaen

Ohje seurakuntakotiin Siukkikseen tulijalle 1.6.2020 alkaen

 

Uutislistaukseen

Oulaisten seurakunnan toiminnasta 1.6.2020 alkaen

25.5.2020 14.24

Jumalanpalvelukset ovat 7.6. lukien kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa siten, että Oulaisten kirkkoon voidaan ottaa kerrallaan 120 henkilöä. Enimmäisväkimäärä on suhteutettu kirkkotilan kokoon annettujen viranomaismääräysten mukaisesti. Toistaiseksi Oulaisten kirkossa messu (ehtoollisjumalanpalvelus) ja sanajumalanpalvelus vuorottelevat. Ehtoollinen järjestetään siten, että on mahdollista välttää lähikontakteja. Hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Kirkolliset toimitukset eli hautajaiset, kasteet ja avioliittoon vihkimiset järjestetään ohjeistuksia noudattaen. Kirkossa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Sama koskee seurakunnan tiloissa järjestettäviä muita julkisia tilaisuuksia, kuten konsertteja. Kaikkiin seurakunnan tiloihin on määritelty enimmäisväkimäärä, esim. seurakuntasalissa 65 henkilöä (julkisissa tilaisuuksissa), Siukkiksessa 10 henkilöä ja kirkon kappelissa 5 henkilöä.

Kirkollisen toimituksen jälkeen omaisten/perheen järjestämä muistotilaisuus, kaste- tai hääjuhla on yksityistilaisuus, vaikka se järjestettäisiin seurakunnan tiloissa. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisväkimäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia. On suositeltavaa pitäytyä edelleen pienissä tilaisuuksissa ja suhteuttaa koolla olevan väen määrä juhlatilan kokoon.

Seurakunnan tiloissa tapahtuvista yksityistilaisuuksien tarjoiluista sovitaan aina erikseen. Myös niissä otetaan huomioon turvallisuus- ja hygieniaohjeistukset. Esimerkiksi muistotilaisuuksissa seurakuntakodissa suositellaan pöydissä istumista perhekunnittain.

Lasten ja nuorten kokoavaa toimintaa avataan kesäkuussa. Oulaisten seurakunnassa järjestetään mm. lapsille kesäkerhoja ja nuorille nuorteniltoja. Vuoden 2020 rippikoulut pidetään aiemmin tehtyjen aikataulujen mukaisesti syksyllä. Kesäkuussa aloitetaan myös muuta toimintaa, kuten kesäillan hartaudet kirkkomaalla, ehtoosoitot kirkon rappusilta ja kesämusiikkisarja.

Seurakunnan kaikessa toiminnassa noudatetaan kirkon yhteisiä sekä paikallisten ja alueellisten terveysviranomaisten ohjeita. Luonnollisesti on selvää, että seurakunnan kaikkiin kokoontumisiin, jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin, konsertteihin ja kerhoihin tullaan vain terveenä. Osallistumista on vältettävä, mikäli on vähäisiäkään flunssa- tai hengitystieoireita. Vastuu osallistumisesta ja ohjeitten noudattamisesta on jokaisella osallistujalla myös itsellään.

Siunattua kesää jokaiseen kotiin suvivirren sanoin:
Taas linnut laulujansa visertää kauniisti. Myös eikö Herran kansa Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä myös äänes kuorohon ja armon Herraa kiitä, kun laupias hän on.


Mari Jussi-Pekka, vs. kirkkoherra
Mervi Heikkilä-Matinlauri, talouspäällikkö